Bonus Plus

Časté dotazy

Dotaz:
Jak se můžu do programu Bonus Plus zaregistrovat?
Odpověď:
Registrovat se můžete: při osobní návštěvě pobočky, telefonicky prostřednictvím pobočky nebo Infocentra, e-mailem prostřednictvím elektronické pošty, písemně poštou, příp. sám prostřednictvím e-přepážky. Nový pojištěnec se může do programu Bonus Plus zaregistrovat současně s registrací k ČPZP.

Dotaz:
Co musím udělat po absolvování preventivní prohlídky, za kterou mám nárok na připsání bodů v programu Bonus Plus, aby mi byly body opravdu připsány?
Odpověď:
Za absolvování preventivních prohlídek jsou body v programu Bonus Plus připisovány automaticky, a to v okamžiku, kdy lékař vykáže poskytnutou zdravotní péči pojišťovně a pojišťovna jeho požadavek uzná.

Dotaz:
Jaký je časový interval mezi datem, kdy jsem absolvovala preventivní prohlídku a datem, kdy se body v programu připíší?
Odpověď:
Interval není jednotně stanovený, záleží na lékaři, kdy poskytnutou zdravotní péči pojišťovně vykáže a následně, kdy pojišťovna jeho požadavek uzná.

Dotaz:
Kde mohu sledovat stav svého Individuálního bodového účtu programu Bonus Plus?
Odpověď:
Stav individuálního bodového účtu programu Bonus Plus můžete sledovat prostřednictvím e-přepážky – Výpis transakcí Bonus Plus. O zaslání výpisu Individuálního bodového účtu nebo o sdělení stavu konta Bonus Plus můžete také požádat na kterékoli pobočce ČPZP či prostřednictvím infocentra ČPZP.

Dotaz:
Vyčerpala jsem příspěvek 1 500 Kč v rámci preventivních programů - balíček Očkování. Můžu nyní čerpat ještě i příspěvek na nákup brýlí – z programu Bonus Plus?
Odpověď:
Ano, příspěvek z programu Bonus Plus můžete čerpat i v případě, že v rámci základních preventivních programů máte vyčerpánu maximální částku příspěvku. Výše příspěvku v rámci programu Bonus Plus je závislá na počtu získaných bodů v době čerpání příspěvku.

Dotaz:
Chodím pravidelně plavat. Nemám ale zakoupenou permanentku na plavání, ale mám jednotlivé doklady za zakoupené vstupy. Mohu si tyto doklady nechat proplatit hromadně, např. na konci roku?
Odpověď:
Ano, pokud jsou doklady o zaplacení z období, kdy jste byl registrován v programu Bonus Plus, můžete čerpat příspěvek na základě předložení více dokladů o zaplacení (tzn. za jednotlivé vstupy).

Dotaz:
Máme zakoupený vstup na plavání pro celou rodinu – rodinné vstupné. Mohou na tento doklad o úhradě čerpat příspěvek z programu Bonus Plus všichni členové rodiny?
Odpověď:
Na uvedený doklad o úhradě nelze v rámci programu Bonus Plus čerpat příspěvek na plavání. Příspěvek je určen pro konkrétního pojištěnce, pokud doklad o úhradě není adresný a nelze z něj jednoznačně určit, kdo a v jaké výši aktivitu čerpal, nelze příspěvek poskytnout.

Dotaz:
Mohu jako zákonný zástupce požádat o balíček vitaminů i pro dítě?
Odpověď:
Ano, věcné plnění programu Bonus Plus je určeno všem pojištěncům, není věkově omezené, tzn. může čerpat i dítě.

Dotaz:
Z programu Bonus Plus mám již vyčerpán příspěvek ve výši 250 Kč na pohybovou aktivitu-fitness. Na svém bodovém účtu mám ještě 250 bodů. Můžu čerpat další příspěvek, např. na pohybovou aktivitu-jógu?
Odpověď:
Na pohybovou aktivitu z programu Bonus Plus již příspěvek čerpat nemůžete. Maximální možnost příspěvku na pohybovou aktivitu je 250 Kč/rok. Zůstatek (250 bodů) můžete vyčerpat na jinou z možných aktivit programu Bonus Plus: např. na Plavání, Péči ve zdravotnických zařízeních, kterou si pojištěnec hradí sám., Péči o zrak, apod.

Dotaz:
Je k čerpání příspěvku z programu Bonus Plus uznatelný doklad vystavený po 1.1.2014 na zakoupené brýlové obruby a skla, když jsem se registrovala do Bonus Plus až v pozdějším termínu?
Odpověď:
Takový doklad pro čerpání příspěvku z programu Bonus Plus uznatelný není. Pojištěnec musí být v době pořízení účetního dokladu i v době čerpání bodů registrován v programu Bonus Plus.

Dotaz:
V mém výpise Individuálního bodového účtu se objevují mínusové body – např. za preventivní prohlídku u stomatologa, za preventivní prohlídku u praktika a další. Proč se mi tyto body odečítají?
Odpověď:
Veškeré získané body mají expirační lhůtu, a to 18 měsíců. To znamená, že pokud body v této lhůtě nevyčerpáte, po 18 měsících jsou ukončeny. Ve výpise Individuálního bodového účtu jsou uvedeny jako mínusové položky.

Poznámka:
Pro čerpání příspěvků programu Bonus Plus platí zásady:

  • Pojištěnec nesmí dlužit na pojistném nebo penále.
  • Pojištěnec nesmí být pro následující období zaregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.