Kód pojišťovny

Pozitivní list zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR)

Aktualizace 7. 2. 2017

Pozitivní list SZP ČR je pomůcka pro předepisující lékaře poskytující lékaři informaci, které léčivé přípravky (dále jen LP) jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu. Jedná se o LP, které jsou SZP ČR v maximální možné míře doporučovány k preskripci.

Základem pro Pozitivní list jsou LP hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (Seznam cen a úhrad, SCAU) vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a zařazené v číselníku HVLP SZP ČR v příslušném měsíci k datu zpracování Pozitivního listu.

Léčivé přípravky jsou zařazovány na Pozitivní list v souladu s platnými Pravidly tvorby Pozitivního listu, jež jsou publikována na webových stránkách SZP ČR.

V Pozitivním listu SZP ČR jsou uvedeny vybrané léčivé přípravky ze skupin vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků, definovaných shodnou léčivou látkou (ATC skupinou), cestou podání, lékovou formou a množstvím léčivé látky v dávce (v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy) a obsahujících LP s odlišnou výší úhradového ekvivalentu.

Léčivé přípravky jsou v Pozitivním listu řazeny podle:
- ATC skupiny léčivé látky
- cesty podání
- množství léčivé látky
- úhradového ekvivalentu, tj. úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku (ODTD) nebo definovanou denní dávku (DDD) nebo jinak definované množství léčivé látky, vypočtené jako podíl úhrady za balení (UHR1) a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP; úhrada je snížena na úroveň konečné ceny (MFC) v případě, že je MFC nižší
- LP se stejnou úhradou za ekvivalent jsou řazeny dle maximálního doplatku za ekvivalent vzestupně, doplatek je vypočtený jako podíl doplatku za balení a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP
- LP, u kterých je shodná i výše tohoto doplatku, jsou řazeny abecedně

Pozitivní list je vydáván vždy na období 6 měsíců (kalendářní pololetí).

V zájmu zkvalitnění informací poskytovaných prostřednictvím Pozitivního listu žádáme smluvní poskytovatele zdravotních služeb i odbornou veřejnost o případné zasílání připomínek na leky@szpcr.cz a předem za ně děkujeme.

Pozitivní list je ke stažení na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.