Kód pojišťovny

Plátci pojistného – opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

V souladu se zákonem č. 134/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dochází s účinností od 27. 3. 2020 ke změnám, které mají ulehčit obtížnou situaci plátců pojistného.

Zaměstnavatelé

  • Zaměstnavatelé stále odvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zasílají přehledy o platbách pojistného za zaměstnance.

  • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.

  • Od 1.3.2021 připravila ČPZP program na samoodběrové testy na přítomnost onemocnění covid-19, který bude za splnění podmínek hradit pouze zaměstnavatelům. Více informací.

 Osoby samostatně výdělečně činné

  • OSVČ odevzdávají přehled o příjmech a výdajích za období roku 2019 až do 3. srpna 2020. Doplatek je splatný do 8 dnů od podání přehledu.

  • OSVČ odevzdávají přehled o příjmech a výdajích za období roku 2020 až do 2. srpna 2021. Doplatek je splatný do 8 dnů od podání přehledu.
  • OSVČ neplatí zálohy na pojistném za období od března do srpna 2020, a to až do výše minimálních záloh na pojistném, tedy až do výše 2 352 Kč.

  • OSVČ, které mají předepsány zálohy vyšší než minimální zálohy na pojistném, hradí za období od března do srpna 2020 pouze rozdíl částky mezi zálohou předepsanou ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu a minimální zálohou na pojistném. Tento rozdíl lze doplatit až v rámci doplatku pojistného stanoveného na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

  • Pokud OSVČ uhradí zálohu za měsíc březen 2020, je tato platba považována za úhradu zálohy na pojistném za měsíc září 2020.

Osoby bez zdanitelných příjmů

  • OBZP nadále hradí měsíční pojistné.

  • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.