Nápověda

Pokud jste již v zahraničí a máte zájem sjednat si cestovní pojištění, bude ze strany pojistitele uplatňována čekací doba. Cestovní pojištění bude možno sjednat se začátkem platnosti tři dny od dnešního data.
Čekací doba není uplatňována v případě, že si sjednáváte navazující pojištění na předchozí pojištění sjednané u České průmyslové zdravotní pojišťovny.