Nápověda

Pro pojištění storna zájezdu musíte uvést celkovou cenu zájezdu uvedenou na písemném dokladu (cestovní smlouva, faktura za letenky apod.), která byla uhrazená za všechny účastníky pojištění.
Musíte vyplnit datum celkového uhrazení zájezdu/služby, tedy datum případné poslední splátky zájezdu.
Pojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději třetí den od celkového uhrazení zájezdu/služby. Později uzavřít nelze.

Je-li pojištění uzavřeno více jak 14 dnů před odjezdem je pojistné plnění 80% z vyúčtovaných stornopoplatků.
Je-li pojištění uzavřeno méně jak 14 dnů před odjezdem, je pojistné plnění 50% z 80% vyúčtovaných stornopoplatků.
Limit pojistného plnění je max. 30 000 Kč na osobu.