Nápověda

Zvolte správný účel cesty.

Turistická cesta - pojištěný uskutečňuje cestu za účelem odpočinkové a rekreační turistiky, studijní pobyt a stáž, pobyty au pair, brigády studentů, rekreační provozování individuálních nebo kolektivních sportů 
Pracovní cesta - pojištěný uskutečňuje cestu za účelem plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto pracovních úkolů zaměstnance vyslaného zaměstnavatelem, podnikající fyzické osoby nebo podnikatele. V rámci pracovní cesty je pojištěna rekreační turistika a rekreační sporty. Pracovní cestu nelze pojistit v balíčku STANDARD a LÉTO/ZIMA.