Nápověda

  • Pojištění pro oblast České republiky lze uzavřít pouze na pobočkách ČPZP.
  • Pracovní cestu nelze pojistit v balíčku STANDARD a LÉTO/ZIMA.
  • Je-li pojištěná osoba již v zahraničí a počátek pojištění nenavazuje na předchozí, je pojištění odsunuto o 3 dny od data sjednání.
  • Věk osob je uveden včetně uvedené hodnoty - tedy dospělí od 18 let, včetně.
  • Maximální počet pojištěných je 5 osob na jedné pojistné smlouvě.
  • Nepojištěnce ČPZP může pojistit pouze pojištěnec ČPZP, jedná-li se o osobu blízkou ve vztahu k pojistníkovi, tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, partner, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, přičemž by újmu, kterou by v souvislosti s cestováním utrpěla jedna z nich, by pociťoval jako újmu vlastní.
  • Osoba nepojištěná u ČPZP může být pouze spolupojištěnou osobou, jedná-li se o osobu blízkou ve vztahu k pojistníkovi.
  • Kliknutím na jeden ze čtyř připravených balíčků dojde k přepočtu pojistného. Současně se mění také rozsahy pojistného plnění, které jsou zobrazeny v dolní části stránky. Zvolte si prosím rozsah pojistného plnění, který Vám nejvíce vyhovuje. Pokud chcete mít opravdu bezstarostnou cestu, doporučujeme zvolit balíček KOMPLET, případně ZIMA nebo LÉTO, které nabízí plný rozsah pojistné ochrany.
  • Dle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění nelze sjednat pojištění, které by včetně prodloužení přesáhlo dobu 3 měsíců, nebo výše pojistného na pojištěnou osobu by přesáhla částku 200 EUR.