Preventivní programy - Ženy

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Příspěvek pro dobrovolné hasiče

Přispějeme částkou až 700 Kč

ČPZP poskytuje dobrovolným hasičům příspěvek na očkování navíc. Příspěvek ve výši do 700 Kč je určen na očkování proti hepatitidě typu A pro členy jednotky sborů dobrovolných hasičů (JPO II a III), starší 18 let.

Podmínka poskytnutí příspěvku:

  • pojištěnec si musí nejprve vyčerpat standardní příspěvek na očkování

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Očkovací průkaz s uvedenou aplikací očkovací látky, dávky nebo potvrzení od lékaře o aplikaci
  • Doklad o úhradě očkování.
  • Průkaz nebo doklad člena JPO (pokud z dokladu nebude patrna příslušnost k JPO II nebo III, bude nutno předložit ještě Potvrzení o zařazení v jednotce JPO, které vydá místní organizace sboru dobrovolných hasičů)

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data aplikace, příjem dokladů končí 31.12.2021