Preventivní programy - Ženy

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Duševní zdraví

Přispějeme částkou až 2 500 Kč

Duševní zdraví, až 5 x 500 Kč

Příspěvek je určen pojištěncům, kteří v souvislosti s pandemií COVID-19  potřebují psychosociální intervenci. Příspěvek slouží na intervenci absolvovanou u vybraného odborníka - soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací.  Seznam vybraných spolupracujících psychoterapeutů je umístěn zde: Seznam psychoterapeutů.

Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení.

Příspěvek lze poskytnout na konzultaci/sezení absolvovanou nejdříve
8. 2. 2021.

Cena 1 konzultace/sezení je stanovena na maximálně 700 Kč/sezení. Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

  • Čísla účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanského průkazu.
  • Dokladu o úhradě. Doklad o úhradě musí být vystaven s účelem konzultace/sezení, např. krizová intervence, psychoterapie, psychoterapeutické sezení, psychoterapeutická konzultace, konzultace apod.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.