Úhrada očkování rizikových pojištěnců - plně hrazeno od 1. 1. 2018

 

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 7., je hrazenou službou očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

očkování proti meningokokovým nákazám: kombinace vakcín Menveo (od 2 let věku)  nebo Nimenrix  +  Trumenba (od 10 let věku) nebo Bexsero,  plně hrazené jsou vakcíny Menveo a Bexsero

očkování proti hemofilovým nákazám: vakcína Hiberix

očkování proti pneumokokovým nákazám následující vakcíny

Synflorix (do 2 let věku plně hrazená, od 2 do 5 let doplatková -  úhrada 813,34 Kč, doplatek očkujícímu lékaři)

Prevenar 13 (do 2 let úhrada 998,68 Kč – doplatek očkujícímu lékaři, od 2 let úhrada 813,34 Kč - doplatek očkujícímu lékaři)

Pneumovax 23 (použitelná od 2 let, úhrada 813,34 Kč = plná úhrada)

očkování proti chřipce:

k dispozici je plně hrazená vakcína  Vaxigrip Tetra (úhrada 297,74 Kč ), a t.č. doplatková vakcína Influvac Tetra, kde je rovněž úhrada 297,74 Kč