Kód pojišťovny

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card) opravňuje k čerpání zdravotní péče na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dle platných právních předpisů.

Při přechodném pobytu v zemích EU a EHP a Švýcarsku máte, po předložení průkazu EHIC, ve zdravotnickém zařízení dané země nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k délce pobytu, hrazenou z finančních prostředků ČPZP. Při pobytu ve zdravotnickém zařízení na Vás bude pohlíženo jako na pojištěnce tohoto státu, tzn., že budete mít nárok na zajištění a čerpání zdravotní péče ve stejné kvalitě a shodných cenách.

V případech, kdy si musejí pojištěnci země EU a EHP a Švýcarska na některou zdravotní péči finančně připlácet, musíte spoluúčast uhradit také Vy. Zdravotní péči musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Konkrétní postupy jak uplatnit své nároky v jednotlivých státech EU, EHP, ve Švýcarsku a ve smluvních státech naleznete v mobilní aplikaci „KZP na cesty (kancelarzp.cz)“, která obsahuje aktuální doporučení pro pojištěnce. 

Zdravotní péče na základě evropských Nařízení se nevztahuje na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje případné, mnohdy vysoké, spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme při cestách do zemí EU a EHP sjednání cestovního pojištění, které můžete za zvýhodněných cenových podmínek uzavřít online na našem webu nebo na všech pobočkách ČPZP.

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC Vás neopravňuje k vycestování do zemí EU a EHP a Švýcarska za účelem čerpání zdravotního pojištění na léčbu konkrétního zdravotního stavu - vyžádané péče. Vyžádanou péči schvaluje, na základě písemného požadavku, ČPZP.

V případě, že Vám bude končit platnost průkazu, bude Vám automaticky v předstihu zaslána nová kartička pojištěnce. Nezapomeňte včas nahlásit změnu adresy na kterékoliv pobočce ČPZP nebo elektronicky na posta@cpzp.cz, případně telefonicky na telefonním čísle 810 800 000, 597 089 205.

Vzhled Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC pro pojištěnce ČPZP

Přední a zadní strana karty EHIC

Žádost o vystavení nového průkazu pojištěnce

Nový průkaz zdravotního pojištění Vám bude zaslán na trvalou adresu do 3 pracovních dnů od zaslání požadavku.

Pokud požadujete, aby byl průkaz zdravotního pojištění zaslán na jinou adresu, než je Vaše trvalá adresa, pak pošlete svůj požadavek prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo Elektronické přepážky ČPZP.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.