Smluvní lékaři — preskripce pro rodinnné příslušníky

Informace
Úloha je určená lékárnám pro ověření platnosti smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb, kteří preskribují pro sebe a rodinné příslušníky, pojištěnce ČPZP.