Screeningová vyšetření

Prevence karcinomu děložního čípku

Screening  karcinomu děložního čípku provádí registrující gynekolog  během  pravidelného preventivního gynekologického  vyšetření s cílem odhalení časných změn, které by bez další léčby mohly vést ke vzniku rakoviny děložního čípku. 

Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku

Screening  karcinomu tlustého střeva a konečníku spočívá ve vyšetření stolice na okultní krvácení, které provádí registrující praktický lékař nebo registrující gynekolog s cílem odhalení časných změn, které by bez další léčby mohly vést ke vzniku rakoviny tlustého střeva nebo konečníku. 

Prevence karcinomu prsu

Mamografický screening spočívá v preventivním vyšetření mléčné žlázy u žen, které nemají a ani samy nepociťují žádné přímé známky nádorového onemocnění prsu na základě poukazu na provedení preventivního mamografického vyšetření vystaveného registrujícím praktickým lékařem, případně registrujícím gynekologem.