Kód pojišťovny

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu a potvrzení o přidělení zdravotnického prostředku pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnického prostředku pro domácí umělou plicní ventilaci.

Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů zavádí ustanovením § 8 částku příspěvku na mobilitu 2 900 Kč pro osoby, které využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci (dále jen „zdravotnický prostředek“).

Za zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii jsou považovány zdravotnické prostředky uvedené pod kategorizačním kódem 10.03 podle přílohy 3 – Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, oddílu C, tabulka č. 1, skupina 10 – Zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), za zdravotnické prostředky pro domácí umělou plicní ventilaci jsou považovány zdravotnické prostředky uvedené pod kategorizačním kódem 10.08 podle přílohy 3 – Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz,  oddílu C, tabulka č. 1, skupina 10 – Zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy,  zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Pojištěnci mohou žádat o vystavení příslušného potvrzení ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále jen „ČPZP“) osobně na všech pobočkách ČPZP, případně za pojištěnce mohou o vystavení potvrzení požádat jejich zákonní zástupci či zmocněné třetí osoby. Pro tento účel naleznete níže v příloze formulář plné moci, která slouží výlučně pro jednání s ČPZP ve věci zajištění příslušného potvrzení. Plná moc nevyžaduje úředně ověřený podpis.

V případě, že máte schválenou úhradu zákonem dotčeného zdravotnického prostředku, ČPZP Vám vydá požadované potvrzení. Za účelem doložení vzniku nároku na zvýšený příspěvek na mobilitu ve smyslu novelizované legislativy bude k potvrzení pojištěnci přiloženo prohlášení o využívání schváleného zdravotnického prostředku v průběhu měsíce, které si klient vyplní sám.

vzor plné moci

vzor prohlášení o využívání schváleného zdravotnického prostředku

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.