Akreditovaná centra pro screeningy

Seznam zdravotnických zařízení pro screeningovou kolonoskopii v ČR

Více naleznete na uvedeném odkazu: http://www.kolorektum.cz/index.php?pg=pro-verejnost--kolorektalni-screening--centra--seznam

Seznam všech center mamografického screeningu v ČR

Více naleznete na uvedeném odkazu:  http://www.mamo.cz/index.php?pg=mamograficky-screening--centra--seznam

Mapa akreditovaných cytologických laboratoří pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR

Více naleznete na uvedeném odkazu:  http://www.cervix.cz/index.php?pg=cervikalni-screening--centra--mapa