Cestovní pojištění online

Je některá ze spolupojištěných osob již v zahraničí a pojištění nenavazuje na předešlé?

  • Základní údaje
  • Údaje o osobách
  • Rekapitulace
  • Platba

Základní údaje

Doba trvání

Počet dnů:

Cíl cesty

Účel cesty

Pojištěnci ČPZP

Dospělí 18-69 let
Děti do 18 let
Dospělí nad 70 let

Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven

Dospělí 18-69 let
Děti do 18 let
Dospělí nad 70 let
Počet osob:

Rozsah a cena pojištění

  • Balíček Základ
  • Balíček Standard
  • Balíček Komplet
  • Balíček Zima
Cena
Léčebné výlohy
Zdravotní péče
Repatriace a převoz
Zdravotní péče COVID-19
Náklady na doprovázející osobu
Ošetření zubů
Pojištění odpovědnosti
Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Odpovědnost za škodu na věci zapůjčené, svěřené
Náklady na právní zastoupení, obhajobu
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu (dospělí)
Trvalé následky úrazu
Smrt následkem úrazu (děti)
Pojištění zavazadel
Pojištění zavazadel
Zima plus
Škoda na zimním sportovním vybavení
Nájem náhradního zimního vybavení
Nevyužitá zimní dovolená
COVID Plus
COVID plus (ubytování + doprava)
Storno zájezdu
Plnění 80% ze stornopoplatků zájezdu
Cena
Balíček Základ
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
1 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
Balíček Standard
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
1 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
Balíček Komplet
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
1 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
100 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
Balíček Zima
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
1 000 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
4 000 000 Kč
400 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
100 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč