Kód pojišťovny

Zasílání informací o nositelích výkonů ze strany poskytovatelů zdravotní péče ČPZP

Podle novel zákona č. 48/1997 Sb. provedených zákonem č. 298/2011 Sb.(účinnost od 1.12.2011) a 369/2011Sb. (účinnost od 1.4.2012) jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonů podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Pro sdělení těchto informací doporučujeme použít formulář uvedený na internetových stránkách ČPZP. Tento formulář zasílejte mailem na adresu smlouvy@cpzp.cz .

Lhůta pro zaslání výše uvedených informací je podle zákona 369/2011 30 dnů. Zasílání těchto informací nezprošťuje poskytovatele povinnosti aktualizovat Přílohu 2 tak, jak je stanoveno ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, sjednané mezi poskytovatelem a ČPZP. Poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.