Kód pojišťovny

Schvalovací a povolovací proces v ČPZP

Souhlas revizního lékaře s preskripcí LP nebo ZP, u kterých je tento souhlas nutný, je nadále pro klienty ČPZP povinen zajistit ošetřující lékař otiskem razítka a podpisem revizního lékaře na poukazu nebo receptu.

Pokud tedy žádáte o schválení (povolení) zdravotnických prostředků nebo léků je nezbytné, aby byly, spolu s Žádankou o schválení (povolení), předkládány i poukazy na ZP a recepty na léčivé přípravky.

V rámci schvalovacího procesu jsou originály poukazů a receptů potvrzovány našimi revizními lékaři. Administrativní zátěž spojená s potvrzováním těchto dokladů tak i nadále zůstává na straně naší zdravotní pojišťovny.

Aktuální informace o změnách v tomto postupu, jako i o možnosti zasílání Žádanek o schválení (povolení) elektronickou formou, kterou naše zdravotní pojišťovna v současnosti také připravuje, naleznete na webových stránkách České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.