Formuláře

Plátci - Formuláře pro individuální plátce (OSVČ, OBZP)

NÁZEV
SOUBORY
Dlouhodobý pobyt
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011