Elektronická příloha č. 2

ČPZP nabízí možnost zpracování Přílohy č.2 jednodušším a rychlejším způsobem  - elektronickou formou přes Portál ZP.

Jedná se o administraci personálního, technického vybavení a smluvních výkonů poskytovatelů zdravotních služeb v režimu on-line.

Informace naleznete na www.portalzp.cz nebo kontaktujte smluvní odd. ČPZP na emailové adrese: smlouvy@cpzp.cz