Kód pojišťovny

Informace o Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem k lékaři pro pojištěnce ČPZP

 

Přeprava k lékaři/od lékaře soukromým vozidlem může být z veřejného zdravotního pojištění hrazena pouze v případě, kdy ošetřující lékař dle aktuálního zdravotního stavu pacienta indikuje zdravotnický transport sanitou a zároveň schválí dopravu soukromým vozidlem. Důvodem indikace je vždy zdravotní stav pacienta, nikoli sociální důvody. Pojištěnec, jemuž je doprava soukromým vozidlem indikujícím lékařem schválena, nesmí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vozidlo řídit. Přeprava je hrazena pouze k nejbližšímu poskytovateli zdravotních služeb, který je schopen požadovanou hrazenou péči poskytnout.

Indikující lékař musí vyplnit formulář Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem (VZP 39) a jednotlivé cesty realizované k poskytujícímu lékaři musejí být na tomto formuláři poskytujícím lékařem potvrzeny.

Pro proplacení náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem k lékaři z veřejného zdravotního pojištění je nezbytné po uskutečnění cest doručit České průmyslové zdravotní pojišťovně:

  • Vyplněný formulář Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem (VZP 39)

Úhrada pro přepravu pacienta soukromým vozidlem v roce 2021 je stanovena ve  výši 6,07 Kč/km (pro jízdy, které byly uskutečněny od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) a pro rok 2022 na částku 6,9 Kč/km.

Úhrada pro přepravu pacienta soukromým vozidlem v roce 2021 byla stanovena ve výši 6,07 Kč/km. V roce 2022 byla částka stanovena na výši 6,93 Kč/km. Aktuálně je sazba zvýšená na 7,37 Kč/km.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.