Kód pojišťovny

Evropská unie

Základní informace

Od 1. května 2004 je Česká republika členem Evropské unie. V souvislosti s tímto faktem došlo také ke změnám některých principů zdravotního pojištění. 

V Evropské unii platí pravidlo, že každý občan Evropského společenství by měl být zdravotně pojištěn jen v jednom státě. To znamená, že na základě jeho "domácího" pojištění mu bude při přechodném pobytu v kterémkoli státě Evropské unie poskytnuta nezbytná zdravotní péče. Pojištění je při cestování v rámci společenství platné bez ohledu na účel pobytu (dovolená, studium, práce) nebo jeho délku. Uvedená pravidla se vztahují také na pobyt v zemích EHP a Švýcarsku.

Pokud při pobytu v jiné členské zemi EU budete potřebovat zdravotní péči, měli byste ji čerpat ve státních zdravotnických zařízeních nebo v síti smluvních zařízení zdravotních pojišťoven. Při ošetření bude na vás pohlíženo jako na pojištěnce členského státu ve kterém se nacházíte. Péče poskytnutá v soukromém zdravotnickém zařízení není hrazena ze zdravotního pojištění. Musíte rovněž počítat s tím, že ve většině států společenství je běžná spoluúčast pacienta. V některých státech se zdravotní péče hradí v hotovosti a teprve následně je pacientovi proplacena zdravotní pojišťovnou. Proto se vždy, raději s předstihem, informujte o podmínkách úhrad péče v daném státě.
 
Bližší informace naleznete na internetových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění (KZP):

Osoby, které cestují na území jiného členského státu na přechodnou dobu

  • Osoby pobývající přechodně v jiném státě EU, EHP a Švýcarsku jako turisté, vyslaní pracovníci atd.
  • Žadatelé o vyžádanou péči, popřípadě o pokračování v již poskytované péči na území jiného členského státu

Osoby, pojištěné v jiném státě EU, EHP či Švýcarska a/nebo nezaopatření členové jejich rodin, kteří bydlí v ČR

  • Typicky jde o osoby vykonávající výdělečnou činnost (zaměstnání, SVČ) v jiném státě a bydlící v ČR spolu se svými rodinami (přeshraniční pracovníci).

  • Dále může jít o rodinné příslušníky osoby, vykonávající výdělečnou činnost v jiném státě, přičemž rodinný příslušník bydlí v ČR a cizí pojištěnec ve státě jiném.

  • Dále může jít o cizí důchodce, nebo žadatele o cizí důchod a/nebo jejich rodinní příslušníky, bydlící na území ČR.

Doporučení

Sjednejte si cestovní pojištění on-line, kterým snížíte míru nepříjemností v případě poskytnutí zdravotní péče v zahraničí. Z cestovního zdravotního připojištění budou uhrazeny poplatky spoluúčasti a také případný převoz do ČR. Cestovní pojištění připravené ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. si můžete sjednat také na kontaktních místech ČPZP a to za velmi výhodných cenových podmínek.

Zdravotní pojištění a péče - EU a smluvní státy - Zdravotní pojištění a péče v zahraničí - KZP

Za obsah odpovídá: Sitková Petra.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.