Úřední deska

Úřední deska slouží k vyrozumění adresáta o uložení písemnosti (tzv. doručování veřejnou vyhláškou).

Místo uložení písemností

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Jeremenkova 11 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tento způsob doručování se uplatňuje v případech, kdy se nepodaří adresátovi zásilku do vlastních rukou doručit. Oznámení o uložení úřední písemnosti je vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Poslední den 15ti denní lhůty ode dne vyvěšení oznámení se písemnost považuje za doručenou.
Celkem 88 záznamů.
JménoPísemnost
Jan Brchaň Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 29. září 2022
Stojka Richard Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 29. září 2022
Geršl Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 29. září 2022
Podešvová Lucie Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 29. září 2022
Síposová Monika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Jarmila Kouřilová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Janša Pavel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Síposová Monika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Stanislav Miler Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Denis Gaži Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Mária Milová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Jaroslav Skřivánek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Holub Ondřej Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Čársky Adam Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Zdeňka Beranová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Stloukal David Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Lukáš Korta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Puldová Iveta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 27. září 2022
Kuchno Tomáš Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 26. září 2022
Martin Mucha Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Marta Telková Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Miroslav Paleček Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. září 2022
David Benda Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Sabina Holubová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Klimo René Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Nguyenová Darina Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Daniel Kasík Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Gajda Lukáš Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Jiří Matura Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Růžička Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Lacina Marek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Milan Mayer Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Jan Šuba Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Jaroslav Bašta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 23. září 2022
Marek Řezníček Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 22. září 2022
Michala Freiwaldová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 22. září 2022
Petra Benešová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 22. září 2022
Kolbe Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 22. září 2022
Miroslav Vyleta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 22. září 2022
Stanislava Nekovářová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 22. září 2022
Klemens Stanislav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 436 kB) Zveřejněno 22. září 2022
Jana Racová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Tománek Pavel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Aghajanyan Karen Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Šebestová Iva Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Komárová Barbora Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Haschka František Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Gruber Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Horkelová Gabriela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Roman Harvatovič Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Romana Vytisková Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 21. září 2022
Grozanič Erik Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Fialka Pavel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Smítal Pavel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Ladislav Demeter Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Huml Marcel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Bartošíková Veronika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Irena Pálinkášová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Oleňáková Andrea Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Repík Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Kančíová Daniela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Marek Ridaj Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Richard Podraný Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Zdeněk Hartl Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Jaroslava Bramborová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Geletičová Jana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Barinec Michael Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Jűnglingová Kateřina Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Martin Janek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Langer Ivo Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Andrea Ficová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Borik David Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Ferková Růžena Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Chromyová Eva Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Michal Malík Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 20. září 2022
Bindačová Markéta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Nguyen Van sang Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Rossbach Ivo Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Kulhánek Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Tomáš Rozmahel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Michaela Markovská Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Jiří Novák Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Hindrová Věra Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Sandu Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Cvoreň Július Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Šlahorková Monika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 436 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Absenger Zbyněk Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022
Trabelsi Petra Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 19. září 2022

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.