Úřední deska

Úřední deska slouží k vyrozumění adresáta o uložení písemnosti (tzv. doručování veřejnou vyhláškou).

Místo uložení písemností

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Jeremenkova 11 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tento způsob doručování se uplatňuje v případech, kdy se nepodaří adresátovi zásilku do vlastních rukou doručit. Oznámení o uložení úřední písemnosti je vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Poslední den 15ti denní lhůty ode dne vyvěšení oznámení se písemnost považuje za doručenou.
Celkem 108 záznamů.
JménoPísemnost
Michal Raška Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Meliš Jozef Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Dočekalová Lenka Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Zimmer Patryk Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Ladislav Stuchlík Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Jiří Sliško Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Konečná Zuzana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Bajcarová Ludmila Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Kateřina Hůlková Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 25. května 2022
Ivan Dolínek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Pavlištík Karel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Ošmerová Anna Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Vrtek Václav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Lukáš Grofek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Kristófová Jitka Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Dolníková Jana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Polách Petr Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Milan Kuboušek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Lahita Michael Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Drapák Jakub Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Martin Rosenkranc Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Libuše Komjatiová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Michal Kindl Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Herlička Pavel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Šulc Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Motyčka Vladimír Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Marek Gorol Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Adam Stárek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Petra Vašutová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Kalok David Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Truongová Barbora Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Petr Svitok Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Jiří Krejčík Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Lores Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Hlavsa Daniel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Bilonoha Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Radomil Pátek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Gaži René Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Bereniková Ivona Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Vaněček Lukáš Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 24. května 2022
Rafaelová Jolana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. května 2022
Jahn Roman Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. května 2022
Tulej Ivan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. května 2022
Lukáš Haken Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 23. května 2022
Laskošová Helena Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 23. května 2022
Tomáš Pinkas Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 23. května 2022
Jana Havelková Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 23. května 2022
Vocilka František Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 19. května 2022
Vladimír Grau Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 18. května 2022
Lukáš Šlechta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 18. května 2022
Robert Gulkáš Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 18. května 2022
Pušková Veronika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 18. května 2022
Jozková Jana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Daniel Červeňák Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Filip Kala Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Tomáš Holý Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Jan Kučera Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Danišová Erika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Mikulová Jarmila Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Klaudie Ščuková Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Bláha Jiří Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Kalman Matěj Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Jančová Ester Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Hořínková Lada Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Jakub Molnár Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Džudža Andrej Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 439 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Kubíčková Veronika Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Balazzová Jolana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Ferenčík Ondřej Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Karasová Irena Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Karolína Žemberiová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Kodymová Markéta Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Kuman Josef Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Romana Valentová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Monika Nedomová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Markéta Bikárová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Schneiderka Michal Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Bui Thi Hai Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Michal Hošek Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Blažek Marcel Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Roman Rudolecký Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Vokoun Lukáš Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Zálešák Martin Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 17. května 2022
Kačová Marcela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Badi Ladislav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Šarišský Rudolf Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Adam Patrik Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Balát Adam Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Kohoutová Lucie Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Martin Peter Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Lukáš Šimčík Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Martin Sobol Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Ján Polák Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Oldřich Novák Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Kvochová Michaela Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Teto Romana Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 16. května 2022
Tomáš Dobrý Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 13. května 2022
Pešta Sébastien Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 13. května 2022
Lukáš Maholiak Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 13. května 2022
Zdenek Frebort Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 13. května 2022
Kovář Kamil Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 13. května 2022
Gabčo Nikolas Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 13. května 2022
Krejcar Stanislav Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 12. května 2022
Iva Schwärová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 12. května 2022
Brzák Jan Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 12. května 2022
Martin Le Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 437 kB) Zveřejněno 11. května 2022
Marie Myslínová Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 11. května 2022
Daniel Benakcha Výkaz nedoplatků (celý úřední záznam ve formátu PDF - 1 438 kB) Zveřejněno 11. května 2022

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.