Kód pojišťovny

Snížení záloh na pojistné

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Snížení záloh na pojistné
4. Základní informace k životní situaci Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) může požádat na základě
§ 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 592/1992 Sb.) o snížení zálohy na pojistné.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává zdravotní pojišťovně OSVČ jako plátce zdravotního pojištění.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

OSVČ písemně požádá o snížení záloh na pojistné podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb. pokud je její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně se stručným odůvodněním a doložením příjmů a výdajů OSVČ dle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb.
8. Na které instituci životní situaci řešit U zdravotní pojišťovny, u které má povinnost platit zálohy na pojistné.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Žádost o snížení záloh na pojistné lze podat písemnou formou na adrese: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, nebo na kontaktních pracovištích ČPZP. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zdražil -  tel. 585809148.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti), příp. doklad opravňující k jednání v předmětné věci a písemnou žádost - viz bod 7.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Použití formuláře ČPZP není podmínkou podání žádosti. Je možné použít i formulář VZP (podle § 28, z.č. 592/1992 Sb.)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Jsou-li splněny všechny zákonem požadované náležitosti, ČPZP vyhoví zpravidla do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o snížení záloh na pojistné odůvodněna.
16. Elektronická služba, kterou lze využít E-přepážka ČPZP, příp. e-podatelna ČPZP pouze pro klienty s ověřeným certifikátem, korespondence prostřednictvím datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti se snížením záloh OSVČ nejsou sankce stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Z internetových stránek ČPZP.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Útvar pro správu pojistného
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Ing. Stanislav Myška

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 9.12.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován Neaktualizováno
29. Datum konce platnosti popisu Nestanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace Nestanoveny

zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.