Správní rada České průmyslové zdravotní pojišťovny

Členové jmenovaní vládou ČR:

Ing. Jan Michálek člen
Mgr. Bc. Roman Odložilík člen
Mgr. Veronika Peřinová, MPP člen
Ing. Helena Rögnerová člen
Mgr. Tomáš Troch člen

Členové zvolení ve skupině zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:

Ing. Mojmír Kašprišin předseda
JUDr. Jana Kantorová místopředseda
Ing. Bc. Roman Bečica, MBA člen
Ing. Petr Matuszek člen
Irena Moderová člen

Členové zvolení ve skupině zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů:

Věra Gajdaczová člen
Petr Heczko člen
Marcel Pielesz člen
Vítězslav Prak člen
Zdeněk Turoň člen

zpět na organizační strukturu ČPZP