Dozorčí rada České průmyslové zdravotní pojišťovny

Členové jmenovaní vládou ČR:

Ing. Eva Gajdošová člen
Ing. Miloš Ondrušek, MBA člen
Mgr. Jan Zapletal člen

Členové zvolení ve skupině zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné:

Ing. Ivan Myška předseda
JUDr. Miroslav Pastucha místopředseda
Ing. Emil Cieslar, MBA člen

Členové zvolení ve skupině zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů:

Josef Bocek člen
Zdeněk Byrtus člen
Pavel Fichna člen

zpět na organizační strukturu ČPZP