Rozhodčí orgán České průmyslové zdravotní pojišťovny

JUDr. Jana Kantorová předseda
JUDr. Anna Antlová místopředseda
Mgr. Ondřej Čady člen
Ing. Bc. Anastasie Gavriková člen
Ing. Šárka Kristiánová člen
Josef Bocek člen
Zdeněk Byrtus člen
JUDr. Miroslav Pastucha člen
Věra Gajdaczová člen
Zdeněk Turoň člen

zpět na organizační strukturu ČPZP