Kód pojišťovny

Změny v placení pojistného na zdravotní pojištění od 1.1.2010

  1. S účinností od 1.1.2010 zaměstnavatelé hradí pojistné za své zaměstnance za jednotlivé kalendářní měsíce ve lhůtě od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  Za měsíc prosinec  2009 již bude pojistné hrazeno v novém termínu splatnosti  - od 1. do 20. ledna 2010. Již nebude rozhodovat výplatní termín.
  2. U všech kategorií plátců ( zaměstnavatel, OSVČ, OBZP) pro platby pojistného odepsané z účtu plátce po 31. 12. 2009 se bude za den platby pojistného považovat den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. Do 31. 12. 2009 to je den, kdy je uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného.

Splatnosti záloh na pojistném pro osoby samostatně výdělečně a pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů zůstávají beze změny. Tedy od 1. dne v měsíci, za který se pojistné hradí do 8. dne následujícího měsíce. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.