Kód pojišťovny

Pravidla soutěže "Vánoční kluziště"

Soutěž „Vánoční kluziště"

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ: 703 00 IČ: 47672234, pořádá tipovací soutěže „Vánoční kluziště""

I. Termín soutěže a rozsah

 1. Tipovací soutěž s názvem „„Vánoční kluziště"  se koná na webových stránkách http://www.cpzp.cz/ v termínu od 3. 12. 2012 v 9.00 hodin a s ukončením k 24. 12. 2012 v 23.59 hodin.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky. 

II.     Pravidla soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, jsou starší 18 let, a kteří zároveň akceptují a splní pravidla této soutěže.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci.
 3. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

III.  Výhry

Prvních jedenáct výherců získá tyto věcné ceny:

 1. Poukaz na nákup zboží v internetové prodejně MALL.cz v hodnotě 1000 Kč
 2. MP3 přehrávač
 3. MP3 přehrávač
 4. MP3 přehrávač
 5. MP3 přehrávač
 6. USB flash disk 8 GB
 7. USB flash disk 8 GB
 8. USB flash disk 8 GB
 9. USB flash disk 8 GB
 10. USB flash disk 8 GB
 11. USB flash disk 8 GB

IV.  Postup soutěže

 1. Podmínkou účasti v tipovací soutěži je odpověď na otázku - Kolik návštěvníků si přijde dne 24.12.2012 zabruslit na ostravské kluziště? (kluziště se nachází na Masarykové náměstí v Ostravě) - která bude uveřejněna na webových stránkách ČPZP. U každé odpovědi je účastník soutěže povinen uvést svůj tip počtu návštěvníků kluziště,  své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, popřípadě telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.
 2. Každý účastník soutěže smí být v soutěži zařazen pouze jednou. Odesláním tipu a informací potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly a zároveň stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů společnosti Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty. Pořadatel má právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
 4. Výhercem se stává účastník soutěže, jehož tip na otázku - Kolik návštěvníků si přijde dne 24.12.2012 zabruslit na ostravské kluziště? - bude nejblíže správnému počtu bruslících účastníků. Dalších 10 účastníků, kteří budou svou odpovědí nejblíže správnému počtu bruslících, obdrží výhru.
 5. V případě výhry budou uchazeči kontaktováni e-mailem nebo telefonicky ve lhůtě 10 dnů od ukončení soutěže (tipování končí 24. 12. 2012 v 23.59 hodin). Pokud se pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím e- mailu a 2x prostřednictvím telefonu), výhra přechází na soutěžícího na druhém, respektive třetím a případně dalším místě. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách http://www.cpzp.cz/
 6. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.