Výherci ankety pro nové pojištěnce ČPZP k 1. 1. 2015

25.01.2015

Výherci ankety pro pojištěnce ČPZP s registrací platnou od 1. 1. 2015:

  1. Marcela Nešporová
  2. Jiří Pirocha
  3. Gabriela Langerová
  4. Michal Bubeník
  5. Martin Fridrich
  6. Veronika Cahlíková
  7. Martina Marčáková
  8. Olga Možná
  9. Roman Seibert
  10. Radka Štědronská

 Všichni výherci obdrží hodnotný dárek. První místo obdrží poukázku k nákupu v Mall.cz.