Kód pojišťovny

Přihlásit se k ČPZP můžete do konce září

Žádost o změnu zdravotní pojišťovny není třeba hlásit své stávající pojišťovně, stačí pouze vyplnit přihlášku u nové pojišťovny. Ta zajistí administrativu spojenou s přestupem. Na změnu máte nově čas do 30. září a klientem ČPZP se stanete již od ledna 2016. Umožňuje to změna zákona.

Žádost je nově možné podat ve dvou termínech za rok a doba přechodu ze zkrátila z šesti na tři měsíce.Samotná změna je však možná pouze jednou za 12 měsíců a platná je pouze první podaná přihláška. „Naše pojišťovna má jednoduchý registrační formulář dostupný na webových stránkách, takže není nutná ani návštěva pobočky,“ říká tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Než se rozhodnete pro změnu pojišťovny, je vhodné zkontrolovat, zda má daná pojišťovna smlouvu se všemi vámi navštěvovanými lékaři a jaké nabízí benefity. Největší tuzemské pojišťovny mají smlouvy uzavřené s většinou poskytovatelů zdravotních služeb. „Spolupracujeme s více než 25 tisíci poskytovateli zdravotních služeb od jednotlivých ordinací lékařů, přes nemocnice až po špičkové kliniky specializující se na léčbu závažných onemocnění. Naši pojištěnci mohou navíc většinu komunikace s pojišťovnou vyřešit prostřednictvím webových stránek a E-přepážky, kde si navíc mohou aktivovat SMS upozornění na bezplatné preventivní prohlídky,“ vypočítává benefity ČPZP Elenka Mazurová.

Změna zdravotní pojišťovny není komplikovaný proces, pokud jsou při něm dodržena základní pravidla. „Poté, co se stanete klienty nové pojišťovny, musíte nahlásit změnu svému zaměstnavateli, který vás odhlásí z původní pojišťovny a přihlásí k nové. Pokud tak neučiníte, pojistné nebude odváděno na správný účet a zaměstnavateli vznikne nedoplatek. Zaměstnavatel má v tomto případě právo požadovat úhradu penále. Podnikatelé by měli předložit výpis záloh, pojištěnci, za které je plátcem stát, se musí prokázat například potvrzením o studiu, průkazem o evidenci uchazečů o zaměstnání, rozhodnutím o důchodu, matky celodenně pečující o děti podepisují čestné prohlášení o celodenní péči,“ upřesňuje povinnosti pojištěnce tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.