Kód pojišťovny

Zrak vnímáme jako samozřejmost, péči o něj podceňujeme

Téměř osmdesát procent všech vjemů vnímáme zrakem, což z našich očí dělá jeden z nejdůležitějších smyslových orgánů. Přesto se Češi do ordinací očních lékařů příliš nehrnou. Podle dostupných statistik chodí pravidelně k očnímu lékaři na kontrolu méně než třetina obyvatel. Tento trend se snaží zvrátit Světový den zraku, který připadá vždy na druhý říjnový čtvrtek. Letos tedy na 8. října.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna během loňského roku uhradila za oční zdravotní zákroky téměř 41 milionů korun. „Z toho 35 milionů korun byla úhrada za implantaci nitroočních čoček. Ty pomáhají zejména lidem s vysokou dioptrickou vadou, kterou není možné napravit například laserovou operací očí,“ vysvětluje Elenka Mazurová z ČPZP.

Mezi nejčastější zrakové vady patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, tedy vady, které umí lékaři ve většině případů odstranit. „Mezi lidmi jsou stále rozšířené některé mýty týkající se zrakových vad. Jedním z nejrozšířenějších je odmítání brýlí u pacientů s menším počtem dioptrií. Ti jsou často přesvědčení, že bez dioptrické korekce oči posilují a odvrátí tak rychlé zhoršování zraku. Opak je ale pravdou, neboť dochází k rychlejší zrakové únavě,“ vyvrací jednu z nejčastějších legend mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Tab. 1: Úhrada za vybrané oftalmologické zákroky

název lékařského zákroku

počet zákroků (2014)

celková úhrada (2014)

Implantace nitrooční čočky

4 886

35 376 991

Laserová operace očí

545

383 472

Aplikace léčebných prostředků do sklivcového prostoru

378

1 074 814

Očištění makuly sítnice od narostlé tkáně

387

3 248 922

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.