Kód pojišťovny

Základní údaje o ČPZP

Firma :

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Statutární orgán :

Ing. Vladimír Matta, generální ředitel

Sídlo:   

Jeremenkova 161/11,
Ostrava-Vítkovice,
PSČ: 703 00

Identifikační číslo :

47672234

Zápis ve veřejném rejstříku: 

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl AXIV, vložka 545 

Infocentrum:

810 800 000, 597 089 205

E-podatelna :

posta@cpzp.cz

Číselný kód:

205

Web:

www.cpzp.cz

ID datové schránky ČPZP: mk5ab8i 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna byla pod názvem Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (dále jen HZP) zřízena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a vznikla dne 1. prosince 1992.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky bylo v letech 1996 - 2009 realizováno sloučení HZP se ZZP ATLAS (Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna), Zdravotní pojišťovnou AGEL a s Českou národní zdravotní pojišťovnou včetně změny názvu HZP k datu 1. říjnu 2009 na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, IČO 47672234 (ČPZP).
Ke dni 1.10.2012 se ČPZP na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15525/2012 sloučila se Zdravotní pojišťovnou METAL - ALIANCE se sídlem Kladno, Čermákova 1951, IČO 48703893 (ZP M-A).
ZP M-A byla k tomuto datu zrušena bez likvidace a na ČPZP přešly v důsledku uvedeného sloučení veškeré závazky, pohledávky a pojištěnci ZP M-A.

Na půdorysu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny tak vznikl subjekt s 1,2 miliony pojištěnců a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je tak 2. největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou s více než 100 pobočkami po celé České republice. Cílem je vytvořit silný subjekt, který je založen, stejně jako původní zaměstnanecké pojišťovny, na úzké spolupráci s českým průmyslem.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.