Kód pojišťovny

Za léčbu onkologických pacientů ČPZP letos vydá přes 2,2 mld. Kč

Ostrava, 2. února 2018 - Více než 2,2 miliardy korun letos vydá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna na léčbu svých pojištěnců s onkologickým onemocněním. Přitom ještě před pěti lety na tuto léčbu stačilo necelých 1,6 miliardy korun.

„Podle předběžných výsledků za rok 2017 jsme loni na léčbu onkologických pacientů vynaložili 2,16 miliardy korun. S nádorovým onemocněním se léčilo 44 806 našich pojištěnců. V letošním roce očekáváme, že celkový počet takto léčených pacientů dosáhne 46 283,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Náklady na léčbu rostou rychleji, než počet onkologických pacientů. Zatímco počet pacientů s rakovinou za uplynulých pět let stoupl o necelou pětinu, náklady se zvýšily o 37,4 procenta. „Nárůst nákladů je způsoben jednak zařazováním stále novějších a dražších léčiv a léčebných postupů, jako je například protonová radioterapie, jednak zlepšením diagnostiky záchytu nádorů v časnějším stádiu, kdy šance na vyléčení je vyšší,“ vysvětlila mluvčí ČPZP.

Počty onkologicky nemocných pojištěnců ČPZP a náklady na jejich léčbu v jednotlivých letech

rok

2013

2014

2015

2016

2017*

2018**

2013/2017

Počet pacientů

37 441

38 664

40 832

43 376

44 806

46 283

19,4 %

Náklady v tis. Kč

1 572 194

1 832 409

1 976 954

2 113 946

2 160 460

2 203 669

37,4 %

*předběžné výsledky za rok 2017, **očekávaná skutečnost roku 2018

Mezi nejnákladnější patří nádory krve a krvetvorných orgánů. V čele žebříčku je monocytická leukémie, kde průměrná léčba jednoho pacienta stojí 346 tisíc Kč, dále je to myeloidní leukémie s průměrnými náklady na léčbu ve výši 296 tisíc korun a mnohočetný myelom, kde loni léčba přišla v průměru na 198 tisíc Kč.

Největší díl z prostředků vynaložených na léčbu rakoviny loni putoval na karcinom prsu, kde ČPZP vydala více než 355 milionů korun, léčba karcinomu prostaty pak stála téměř 197 milionů korun a léčba karcinomu tlustého střeva byla za přibližně 136 milionů korun.

Nejpočetnějším karcinomem roku 2017 byl karcinom prsu, kde jsme měli 8420 pacientů, zhruba o sto pacientů méně se léčilo s karcinomem prostaty a na třetím místě byl karcinom tlustého střeva s 2963 pacienty.

Nemalý podíl na včasném záchytu nádorů má i nabídka preventivních programů České průmyslové zdravotní pojišťovny. „Naši klienti mohou čerpat příspěvky ve výši 500 korun na prevenci rakoviny prsu, kůže, prostaty a karcinomu tlustého střeva. V letošním roce jsme navíc přišlis nabídkou tisícikorunového příspěvku pro kuřáky a kuřačky, kteří chtějí s kouřením jednou pro vždy přestat,“ vypočítává nabídku preventivních programů mluvčí Mazurová.

Další významnou aktivitou ČPZP v boji s rakovinou je projekt takzvaného adresného zvaní, jehož cílem je upozornit pojištěnce na potřebu absolvování preventivní prohlídky za účelem vyloučení karcinomu prsu, karcinomu děložního čípku a karcinomu tlustého střeva a konečníku. Kampaň s rozesíláním pozvánek probíhá v rámci projektu ministerstva zdravotnictví od roku 2014.

ČPZP v rámci uvedeného projektu ještě v březnu obešle přibližně 190 tisíc svých pojištěnců. Dopis s pozvánkou mohou primárně očekávat pojištěnci, kteří déle než 4 roky neabsolvovali preventivní prohlídky a současně u nich neevidujeme provedené vyšetření prevence rakoviny tlustého střeva, u žen dále prsu a děložního čípku. Vyšetření je pro pojištěnce bezplatné.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.