Změnit zdravotní pojišťovnu lze do konce března. ČPZP nabízí výrazně obohacenou nabídku služeb

Ostrava, 21. března 2019 – Čas na změnu zdravotní pojišťovny se rychle chýlí ke konci. 31. března je poslední den tzv. přeregistračního období, ve kterém lze přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Pokud nad tímto krokem přemýšlíte, nezapomeňte si před svým rozhodnutím prověřit všechny důležité informace, k nimž mimo jiné patří i nabídka preventivních programů. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) rozšířila jejich portfolio a řadu příspěvků rovněž navýšila.

Na změnu zdravotní pojišťovny zbývá čas už jen do konce příštího týdne. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pro své klienty v letošním roce ještě vylepšila svou už tak velmi atraktivní nabídku preventivních programů. „Zavedli jsme například příspěvek na sportovní pohybové kroužky ve výši 500 Kč pro děti od 6 let. Navýšili jsme také věkovou hranici pro děti navštěvující organizované plavecké kurzy z 8 na 10 let. Novinku představuje rovněž Program onkologické prevence zaměřující se na komplexní onkologické vyšetření pro pojištěnce nad 35 let s příspěvkem 2 000 Kč,“ vyjmenovává tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

ČPZP nově pro své klienty také navýšila maximální částku k čerpání u některých populárních programů. Zatímco v loňském roce přispívala pojišťovna na nákup ochranné přilby 300 Kč, letos mohou děti pojištěné u ČPZP čerpat až 500 Kč. „Zvýšili jsme také příspěvek na odvykání kouření pro naše dospělé pojištěnce, a to dokonce dvojnásobně z původních 1 000 Kč na současných 2 000 Kč,“ počítá Elenka Mazurová.

Mezi dlouhodobě oblíbené preventivní programy ČPZP patří příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu 700 Kč, příspěvek na letní tábory (pobytové i příměstské) ve výši 1 000 Kč nebo programy pro těhotné a maminky s dětmi (Manažerka mateřství, Zdravé dítě, Žena po porodu), v rámci kterých lze získat nadstandardní příspěvek dohromady až 3 000 Kč. Nejoblíbenější je ale příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Děti mohou čerpat až 1 500 Kč, dospělí 1 000 Kč.

Svěřte starost o vaše zdraví ČPZP

Ačkoliv jsou nabízené příspěvky a programy důležitým faktorem při výběru zdravotní pojišťovny, je potřeba zohlednit i další kritéria jako například šíři smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. ČPZP představuje stabilního partnera s 25 500 smluvními zdravotnickými zařízeními. Je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice a své služby poskytuje téměř 1,3 milionu pojištěnců. Disponuje 109 pobočkami, telefonním infocentrem a elektronickou přepážkou na svých webových stránkách. Její klienti mohou využít také službu Prevence v mobilu, kdy zdarma obdrží SMS zprávou upozornění blížícího se termínu preventivní prohlídky u lékaře.

Ke změně zdravotní pojišťovny stačí vyplnit registrační formulář, a to buď osobně na pobočce, nebo registrováním prostřednictvím webových stránek ČPZP. Přeregistrace se provádí dvakrát do roka, přičemž aktuální termín končí 31. března 2019. Změna pojišťovny nabývá platnosti 1. července 2019.