Příspěvek pro pojištěnce s diagnózou dědičné metabolické poruchy

02.06.2019

ČPZP s platností od 1. 6. 2019 rozšířila program Celiakie pro děti o možnost čerpání příspěvku nově i pro pojištěnce s diagnózou dědičné metabolické poruchy.

Příspěvek ve výši 1 000 Kč budou tedy moci čerpat i pojištěnci s diagnózou fenylketonurie, tyrosinémie, nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, poruchy cyklu močoviny nebo glutanová acidurie prvního typu.

Příspěvek bude možno čerpat na nízkobílkovinné potraviny nebo suroviny pro výrobu potravin pro nízkobílkovinnou dietu.