Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6. 5. 2019

Předmět žádosti:

Informace o sídle smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Sdělená informace:

Odkaz na webové stránky www.cpzp.cz