Kód pojišťovny

Třiadvacet milionů Kč. Tolik peněz vrátila ČPZP svým pojištěncům za léky

Ostrava, 27. srpna 2019 - Celkem 23 milionu korun vrátila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) svým pojištěncům, kteří v prvním a druhém letošním čtvrtletí překročili zákonem stanovený limit doplatků za léky. Nárok na přeplatek za uvedené období vznikl 32 885 pojištěncům.

„Za druhé čtvrtletí 2019 činila částka přeplatku 17, 148 milionu a v srpnu byla uhrazena na účet pojištěnce, pokud si jej u ČPZP zaregistroval, nebo složenkou na adresu evidovanou u České průmyslové zdravotní pojišťovny. Nárok na přeplatek ve druhém letošním čtvrtletí mělo 31 103 pojištěnců,“ doplnila tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Přeplatek vrací ČPZP pojištěnci po vzniku nároku automaticky a také je informován písemně dopisem obsahujícím vyúčtování přeplatků za doplatky a přehled uhrazených regulačních poplatků.

Nárok na přeplatek vzniká po překročení ochranného limitu, který u pojištěnců do 18 let včetně a pojištěnců nad 65 let věku činí 1000 Kč. U pojištěnců od 19 do 65 let je ochranný limit ve výši 5000 Kč. Nejvíc peněz od zdravotní pojišťovny putuje seniorům starším 70 let, kde je stanoven ochranný limit ve výši 500 Kč. „Například v roce 2018 jsme vraceli přeplatky z doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely 58 142 pojištěncům, kterým jsme vyplatili více než 58,6 milionu korun. Z toho seniorů nad 70 let, kterým jsme vraceli více než 45 milionů korun, bylo 46 841,“ upřesnila mluvčí ČPZP.

Pojištěnec si nemusí sám hlídat, zda mu vznikl na přeplatek nárok. Celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem sledují zdravotní pojišťovny ze zákona. Nárok na přeplatek je vyhodnocován ve čtvrtletních intervalech, takže některým klientům byl hrazen po částech. Za rok 2018 konkrétně ČPZP provedla celkem 126 414 úhrad přeplatku. Nejvyšší přeplatek, který ČPZP za započitatelné doplatky v roce 2018 vracela své pojištěnce z Moravskoslezského kraje, činil 33 636 Kč.

Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářní dní po uplynutí posledního čtvrtletí.

Na požádání ČPZP zašle klientovi jedenkrát ročně výpis osobního účtu, obsahující výši započitatelných doplatků za léky, který na něj vykázali poskytovatelé lékárenské péče. Nahlédnout do čerpané zdravotní péče může pojištěnec ČPZP kdykoli v případě, že si zaregistruje vstup do E-přepážky na webu ČPZP, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu.

Pojištěnec také může sledovat výši svého nároku na přeplatek tak, že požádá lékárnu o vydání dokladu o zaplacení započitatelného doplatku. Vzhledem k tomu, že ne všechny léky mají do limitu započitatelný doplatek a výše doplatku může být v závislosti na ceně léku a úhradě ze zdravotního pojištění z měsíce na měsíc různá, lze se o aktuální výši započitatelného doplatku za daný lék ujistit na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.