Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.9.2019

Předmět žádosti:

poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk (CSF), ATC skupina L03AA13.

 

Sdělená informace:

Viz přiložená tabulka