Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 10. 2019

Předmět žádosti:

osobní odpovědnosti za uložení pokuty ČPZP Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Sdělená informace:

Aktuálně je projednávána Nejvyšším správním soudem v Brně pod sp. zn. 5 As 337/2018 kasační stížnost. Nejvyšší správní soud však dosud ve věci nevydal rozhodnutí.