Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.10.2019

Předmět žádosti:

informace o vynaložených nákladech na preventivní péči a o předpokládaných výsledcích přeregistrace pojištěnců k 1.1.2020

Sdělená informace:

viz přílohy: tabulka 1, tabulka 2, dokument