Kód pojišťovny

Pacientů s diabetem přibývá. V ČPZP se s ním potýká na 90 tisíc pojištěnců

Ostrava, 13. listopadu 2019 - Cukrovka neboli diabetes mellitus je závažné onemocnění, při kterém si tělo neumí poradit se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Počty pacientů s touto chorobou stále narůstají. Pokud bude tento trend pokračovat, tak bude cukrovkou brzy trpět téměř každý desátý obyvatel ČR. Například v České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) se loni nemoc týkala bezmála 88 000 pojištěnců. V roce 2007 jich bylo necelých 43 000.

Za rok 2018 byla diagnóza diabetes vykázána na 87 565 našich pojištěnců a celkové náklady na jejich léčbu se blížily částce 975 milionů Kč,“ sděluje tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Meziročně stouply v ČPZP náklady na léčbu pacientů s diagnózou diabetes téměř o 8 procent a počty samotných pacientů o 2,4 procenta. Ovšem proti roku 2007 se počty diabetiků registrovaných u ČPZP více než zdvojnásobily a náklady se dokonce více než ztrojnásobily.

Počty pacientů, na něž byla vykázána diagnóza diabetes a náklady, které za ně ČPZP uhradila:

Období

Počty pacientů

Náklady na léčbu v Kč

2007

42 709

272 181 695

2017

85 494

904 929 265

2018

87 565

974 744 390

 

O nemocné pacienty s diagnózou diabetes mellitus pečují praktičtí lékaři a diabetologové. O pacienty, u kterých je onemocnění komplikované, pak pečují především diabetologové.

Diabetolog je odborníkem v oblasti diabetologie, metabolismu a výživy. Navrhuje vhodné léčebné postupy, sestavuje správný výživový režim a navrhuje příslušná preventivní opatření pro předcházení komplikacím. ČPZP má v celé ČR dostupnou smluvní síť diabetologů. „Podle nařízení vlády má být dostupný diabetolog do 45 minut od bydliště pojištěnce. Máme uzavřeny smlouvy se stovkami diabetologických ordinací, ať už v nemocnicích nebo samostatných ambulancí., Všichni naši klienti mají místní dostupnost zdravotních služeb zajištěnou,“ potvrzuje mluvčí Mazurová.

ČPZP se na tuto skupinu pacientů zaměřuje i ve svých preventivních programech. „Kromě úhrady běžné léčby si naši pojištěnci mohou zažádat o příspěvek až 500 Kč na nákup produktů a pomůcek, které slouží jako prevence zhoršení nemoci, umožňují změřit hladinu cukru v krvi nebo usnadňují léčbu,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Příspěvek tak lze využít například na doplatek při nákupu speciální obuvi pro diabetiky, testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči, příslušenství k inzulínové pumpě nebo glukometr.

Příznaky cukrovky bývají zpočátku nenápadné a může se projevit až s vážnými komplikacemi. Diabetes rozdělujeme na dva typy. Tak zvaný diabetes 1. typu vzniká poškozením buněk slinivky břišní vlastním imunitním systémem. Ta pak není schopna produkovat dostatek hormonu inzulinu, jenž cukr odbourává, a tak se jeho množství v krvi zvyšuje. Nejčastěji tímto druhem cukrovky onemocní člověk do 15 let života, může se ale objevit i později.

Trochu jiný problém představuje diabetes 2. typu, u kterého počty nemocných závratně narůstají. Ten se vyznačuje zprvu relativním nedostatkem inzulinu, který ale může přejít až v nedostatek absolutní a podstatnou roli také hraje tzv. inzulinová rezistence, kdy slinivka inzulinu sice vyrobí dostatek, ale tkáně nemocného na něj v různé míře nereagují. Ačkoliv dříve se tento typ vyskytoval u lidí většinou po čtyřicítce, dnes se již jedná o civilizační onemocnění i mladších generací. Svůj podíl na tom má především nesprávný životní styl – konzumace nevyvážené stravy, přejídání, sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu.

Diabetes se obvykle zjistí při preventivní kontrole u praktického lékaře, který následně určí vhodnou léčbu. Pokud je nemoc odhalena včas, stačí mnohdy změna životosprávy. Neléčený diabetes však může kromě akutních závažných komplikací, jako hypoglykemické/hyperglykemické kóma, vést i k chronickému poškození některých tkání, především očí, ledvin, periferních nervů a cév. Důležitost prevence onemocnění připomínají různé osvětové aktivity. Jednou z nich je Světový den diabetu, který je od roku 1991 vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací a Mezinárodní diabetologickou federací. Připadá na 14. 11., na výročí narození objevitele inzulínu Fredericka Bantinga.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.