Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.10.2019

Předmět žádosti:

Informace o počtech pojištěnců v jednotlivých okresech k 1. 7. 2019 a o předpokládaných výsledcích přeregistrace pojištěnců k 1. 1. 2020.

Sdělená informace:

viz příloha