Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 11. 2019

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených jednotek léčivého přípravku VESICARE za období leden 2018 – říjen 2019.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu