Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 10. 2019

Předmět žádosti:

Informace o finančních prostředcích vynaložených v letech 2016 – 2018 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, konkrétně u lubrikovaných/potahovaných močových katetrů pro pacienty na intermitentní katetrizaci dle diagnóz uvedených v žádosti.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu