Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 1. 2020

Předmět žádosti:

Informace o výdajích vynaložených Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou v letech 2016 - 2019 za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz u přípravků na vlhkou terapii sk. 01.

Sdělená informace:

V přiloženém dokumentu