Kód pojišťovny

Seznam opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19

Vážení klienti,

na této stránce budeme pravidelně aktualizovat informace k situaci s výskytem onemocnění COVID-19. Tyto informace průběžně aktualizujeme. Pro informace stačí rozkliknout kategorii, která vás zajímá.

 • Poskytovatelé zdravotních služeb
 • Pojištěnci
 • Plátci

Aktualizace opatření ke dni: 2. 11. 2023

Vážení zástupci poskytovatelů zdravotních služeb.

V souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 přijala ČPZP následující opatření: 

 

Jednotlivá opatření platí do odvolání

MUDr. Renáta Knorová, MBA
zdravotní ředitelka ČPZP

 

Poznámka:

Od 28. 4. 2021 ČPZP změnila formu zveřejňování a aktualizace mimořádných opatření. Původní mimořádná opatření platná k 19. 3. 2021.

 

Zrušená organizační opatření ČPZP:

Vážení klienti,

pobočky České průmyslové zdravotní pojišťovny jsou otevřeny pro veřejnost ve standardní provozní době, více na www.cpzp.cz/pobocky. I nadále je pro nás prioritní chránit vás i naše zaměstnance, a proto doporučujeme nadále využívat:

 • e-mail posta@cpzp.cz
 • poštu
 • E-přepážku
 • mobilní aplikaci Zdraví v mobilu
 • telefonní linky poboček ČPZP
 • telefonní linku Informačního centra ČPZP

 

Děkujeme za pochopení,
Vaše Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Informační centrum

810 800 000, 597 089 205

Pobočky ČPZP

čísla jsou uvedena u konkrétních poboček

Potřebujete-li poradit ohledně testů Covid -19, zdravotních potíží, rizikových kontaktů nebo karantény využijte linku 1221.

Upozorňujeme, že o proplacení Preventivních programů není možné žádat emailem, ale přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu nebo zasláním dokladů na pobočku poštou. Termín pro proplácení preventivních programů jsou 3 měsíce od data vystavení dokladu.

Informace k bezkontaktní registraci klientů

 1. V případě, že je klient momentálně veden na Úřadu práce, může zaslat doklad (sken příslušného dokladu o evidenci) e-mailem na adresu posta@cpzp.cz.  
 1. Zaregistrovat narozené miminko je možné na základě vystaveného rodného listu dítěte. Registraci lze provést vyplněním on-line formuláře na stránkách www.cpzp.cz/registrace, případně na pobočkách ČPZP.
 1. Po návratu z Dlouhodobého pobytu je možné se přihlásit e-mailem na posta@cpzp.cz, do přílohy musí klient naskenovat potvrzení o zdravotním pojištění v zahraničí, dále přiložit prohlášení, ve kterém bude uvedeno datum návratu do ČR, případně cestovní doklad související s návratem do ČR (např. letenka). U dlouhodobého pobytu, kdy klient kvůli mimořádným opatřením nedodržel minimální délku pobytu, musí dle stávající platné legislativy doplatit pojistné. 
 1. V případě, že klient skončil pracovní poměr v EU, může obnovit pojištění v ČR po návratu z EU písemně na posta@cpzp.cz. Je nutné doložit potvrzení o ukončení zaměstnaneckého poměru v zemi EU. Dále je rovněž nutné nahlásit změny nezaopatřenosti u rodinných příslušníků. Potřebné informace je možné dohledat na internetových stránkách Kanceláře ZP (www.kancelarzp.cz). Musí být vždy uveden stručný popis důvodu a průběhu pobytu v zahraničí.

Informace k platbám zdravotního pojištění

 1. Pojistné je možné uhradit na pobočce, bankovním převodem nebo složenkou, o kterou si může klient požádat telefonicky na lince Informačního centra. Bankovní spojení na ČPZP naleznete zde
 1. Přehled OSVČ je možné zaslat naskenovaný na email posta@cpzp.cz, (u této formy je podmínkou vlastnoruční podpis na formuláři), datovou schránkou, prostřednictvím E–přepážky nebo poštou, případně předat na pobočce ČPZP.
 1. O nový průkaz pojištěnce je možné požádat na pobočce ČPZP nebo telefonicky na lince Informačního centra. Další možností je vyplnit on-line formulář na webových stránkách ČPZP: www.cpzp.cz/clanek/1150-0-Evropsky-prukaz-zdravotniho-pojisteni-EHIC.html, případně zaslat e-mail na adresu: posta@cpzp.cz. Vždy je nutné uvést jméno a příjmení, číslo pojištěnce a aktuální adresu, na kterou máme průkaz zaslat.

Užitečné odkazy

Těhotenství a COVID-19

Aktuální informace a doporučení naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory a Státního zdravotního ústavu a Svazu zdravotních pojišťoven:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html

http://www.szu.cz/

COVID OČKOVÁNÍ – Svaz zdravotních pojišťoven ČR (szpcr.cz)

V souladu se zákonem č. 134/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dochází s účinností od 27. 3. 2020 ke změnám, které mají ulehčit obtížnou situaci plátců pojistného.

Zaměstnavatelé

 • Zaměstnavatelé stále odvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zasílají přehledy o platbách pojistného za zaměstnance.
 • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.
 • Od 1.3.2021 připravila ČPZP program na samoodběrové testy na přítomnost onemocnění covid-19, který bude za splnění podmínek hradit pouze zaměstnavatelům. Více informací.

Osoby samostatně výdělečně činné

 • OSVČ odevzdávají přehled o příjmech a výdajích za období roku 2019 až do 3. srpna 2020. Doplatek je splatný do 8 dnů od podání přehledu.
 • OSVČ neplatí zálohy na pojistném za období od března do srpna 2020, a to až do výše minimálních záloh na pojistném, tedy až do výše 2 352 Kč.
 • OSVČ, které mají předepsány zálohy vyšší než minimální zálohy na pojistném, hradí za období od března do srpna 2020 pouze rozdíl částky mezi zálohou předepsanou ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu a minimální zálohou na pojistném. Tento rozdíl lze doplatit až v rámci doplatku pojistného stanoveného na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.
 • Pokud OSVČ uhradí zálohu za měsíc březen 2020, je tato platba považována za úhradu zálohy na pojistném za měsíc září 2020.

Osoby bez zdanitelných příjmů

 • OBZP nadále hradí měsíční pojistné.
 • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.