Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních pacientů s psoriázou v jednotlivých definovaných skupinách v roce 2019.

Sdělená informace: v přiloženém dokumentu1 a dokumentu2