Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) v ČR za období leden 2019 – prosinec 2019 (měsíční data), rozdělených dle diagnóz - pro léčivé přípravky specifikované v zaslaném souboru.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument