Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu unikátních pojištěnců registrovaných u České průmyslové zdravotní pojišťovny v jednotlivých okresech v letech 2015 - 2019.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument